תנאי השימוש

באתר זה משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים. כל התמונות המופיעות בלבד. אנו להמחשה בלבד ואנו ממליצים לעשות סקר שווקים טרם ביצוע רכישה דרך האתר. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.התנאים הכללים למכירת מוצרים (להלן – ה"תנאים") חלים מצד אחד בין "אגרועוז בע"מ" ומצד שני הלקוחות והמעונינים לבצע רכישה דרך האתר. כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד רשום בישראל, אשר מחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף רשאי לבצע רכישה באתר. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. אם המבצע לא פעל להסדרת אישור העסקה תוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יחשב העניין כעסקה מבוטלת.

כל המחירים המופיעים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ. המחירים לא כוללים את דמי המשלוח. כל שינוי במע"מ יגרור עדכון המחירים החל ממועד שינוי המע"מ. המחירים המופיעים באתר עשויים להשתנות מעת לעת כתוצאה מעדכון המחירונים של הספקים.

המחירים עשויים להשתנות גם מסיבות של מבצעים, קידום מכירות ומחירי סוף עונה . במידה ונפלה טעות הקלדה במחיר המוצר, רשאית "אגרועוז בע”מ" לבטל את הרכישה. המחיר בפועל הוא המחיר המופיע באתר "אגרועוז בע”מ" בתאריך רישום ההזמנה על ידי הלקוח.

תהליך ביצוע הזמנה:לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר הלקוח שם משתמש וסיסמא. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא ,יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכד'. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה .לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

לאחר ביצוע ההזמנה תבצע "אגרועוז בע”מ" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה . לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי "אגרועוז בע”מ" וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בסטטוס הזמנות הלקוח. החיוב של מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי "אגרועוז בע”מ" יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אישור הזמנה בדואר אלקטרוני נשלח אוטומטית ללקוח על מנת לידע את הלקוח שההזמנה מטופלת, בתנאי שכתובת הדואר אלקטרוני שהלקוח מילא בדף ההרשמה אינה שגויה. "אגרועוז בע”מ" אינה שולחת אישורי הזמנה בפקס או בדואר רגיל.

הלקוח צריך לציין את הנתונים לגבי המשלוח. בעיקר נתונים שקשורים לכתובת המדויקת של המען וכן מגבלות של נגישות, כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה מעל הקומה השלישית בבניין ללא מעלית. כאשר ההזמנה שוקלת יותר מ20 ק"ג "אגרועוז בע”מ" שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההזמנה בעלויות המשלוח הרגילים וליצור קשר עם הלקוח על מנת להודיע לו את עלות המשלוח של ההזמנה.

 

ביטול הזמנה

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.(להלן החוק). לצורך ביטול העסקה, הלקוח יפנה בכתב בדואר אלקטרוני. הפניה תהווה אישור של הלקוח לרצונו לבטל את העסקה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, כאשר לא נעשה בו כל שימוש והוא שלם לרבות כל מרכיבי המוצר, ללא פגיעה, נזק, פגם ותקלות מכל סוג שהוא. באם המוצר שהוחזר לא נמצא עומד בתנאים לעיל, האתר רשאי לזכות את הלקוח בערך היחסי בלבד או לא לזכות כלל.

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי האתר – תתבקש להחזיר את המוצר לחנות במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין השניים. עלות השבת המוצר היא על חשבון הלקוח. דמי המשלוח ינוכו מסכום הזיכוי.

אגרועוז בע”מ רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה במקרים הבאים: נפלה טעות במחיר המוצר, בתיאור המוצר, במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה סדיר. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

אספקת המוצרים

האתר ו/או הספק לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. החנות ו/או הספק יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

האתר "אגרועוז בע”מ" לא יעמוד אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

* כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

* שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

* כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

אזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

 

אחריות

רוב המוצרים המוצגים באתר אינם מיוצרים ע"י "אגרועוז בע”מ" ועל כן "אגרועוז בע”מ" אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד טריום לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

בשום נסיבות לא תחול על "אגרועוז בע”מ" ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל- דיויקום תקשורת ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו והחברה תבחן את פנייתך בקפידה.

הקישורים (links) הישירים והעקיפים לאתרים אחרים המופיעים באתר "אגרועוז בע”מ" , אינם בשליטתה ובאחריותה של "אגרועוז" וזו לא נושאת באחריות למידע ולתוכנים המופיעים באתרים אלה. הקישורים עם האתרים האחרים הם בגדר של המלצה לבקר בהם, אלא אם מצוין כך במפורש.

 

חשבונית

טופס ההזמנה שממולא על ידי הלקוח באתר או אישור ההזמנה שנשלח ללקוח בדואר אלקטרוני על ידי "אגרועוז בע”מ" אינם מהווים חשבונית לקוח. עבור כל אמצעי תשלום שנבחר על ידי הלקוח תישלח חשבונית בדואר אלקטרוני ו/או עם המוצר.

 

מועד התשלום

חשבון הלקוח יחויב בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של סירוב הבנק לחייב את כרטיס האשראי או פעולת העברה בנקאית, על הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות על מנת להסדיר את התשלום באמצעי תשלום אחר.

 

תוקף מועד העסקה

התנאים הללו חלים על כל פעולת רכישה באתר "אגרועוז בע”מ" לאורך כל תקופת קיומו של האתר. התנאים יכולים להתעדכן בכל עת על ידי החברה והתנאים חלים ממועד קליטת ההזמנה.

 

אבטחת מידע

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ההחברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 

בוררות וסמכות שיפוט

הדין החל על הזמנתכם ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון.

 

זכויות יוצרים

כל המרכיבים ב"אגרועוז בע"מ" לרבות הטכנולוגיות הנלוות, התוכנות והמידע המאוחסן בו, שם האתר, העיצוב, התוכן, התמונות וכל מידע אחר שייכים באופן בלעדי "

 

כל אדם, חברה או בעל אתר אינטרנט אשר רוצה להציב קישור לאתר "אגרועוז בע”מ" צריך לקבל את הסכמתה. ההסכמה הנ"ל אינה מהווה בכל מקרה שותפות כלשהי, באם עסקית או אחרת, אלא אם הוסכם אחרת בין "אגרועוז בע”מ" לבין המעוניין.

 

הסכמת הלקוח לתנאים

הלקוח מאשר כי קרא בעיון והבין את האמור לעיל ומצהיר שהוא מסכים לכל התנאים לעיל. רכישה באמצעות דואר אלקטרוני כוללת את קבלת התנאים לעיל אשר הלקוח קרא בעיון, הבין ואישר אותם.